Velkommen til Dahl Optimera Norge

Dahl Optimera Norge er Norges ledende distributør av byggevarer. Konsernet har 3550 ansatte (årsverk) og en samlet omsetning på over 20 Mrd. NOK 

Basert på markedsledende forretningsenheter innen byggevarer, VVS, infrastruktur, ventilasjon og flis er konsernet en sentral aktør for effektivitet, samspill og videreutvikling av bygg- og anleggsnæringen i Norge 

Hver forretningsenhet er en selvstendig distributør innenfor hvert sitt fag med fullt resultatansvar, mens konsernenheten sikrer stordrift og koordinerer felles funksjoner for økonomi/finans, IT/ digitalisering, HR/ lønn, strategi/forretningsutvikling og bærekraft. 

Vi er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain SA og er børsnotert på Paris børsen.